Kick-off – vad gäller?

För att en kick-off  ska vara avdragsgill måste den vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om…

Fortsätt läsa Kick-off – vad gäller?